De Rouck on demand

Naast de reclame die op de omslag van kaarten en atlassen geplaatst kan worden, ontwikkelt De Rouck oplossingen op maat voor uw communicatie.

De Rouck on demand = de juiste weg voor uw communicatie en promotie.

Communicatietools

De Rouck werkt oplossingen uit ter promotie van namen, merken of producten, voor interne of externe communicatie.


Dankzij zijn productieflexibiliteit en technische capaciteiten, creëert De Rouck producten op maat die voldoen aan de behoeften en wensen van zijn klanten. Zo kunnen alle producten van De Rouck persoonlijk worden aangepast.

Het gaat om cadeaus en voorwerpen die ondernemingen kunnen verspreiden of schenken.

De oplossingen van De Rouck on demand worden gebruikt in de volgende gevallen:

    * Drager van een boodschap: de producten worden gebruikt als brochure of catalogus
    * Verspreiding van gelokaliseerde informatie: idem maar met cartografische informatie (netwerk van verkooppunten, reisweg of parcours...)
    * Promotiegeschenken: geschenken die men kan weggeven bij evenementen of bij de aankoop van een product/dienst
    * Relatiegeschenken: eindejaarsgeschenken, klantenrelaties...
    * Lokalisaties: wegbeschrijvingen en positionering in de gidsen van De Rouck

De troeven van kaarten als drager van reclame of als geschenk:

    * Duurzaam: een kaart wordt niet weggegooid en gaat lang mee (gemiddelde levensduur tussen 2 en 5 jaar)
    * Goedkoop: de drager is niet duur, de kostprijs per contact ligt zeer laag in vergelijking met andere communicatieproducten
    * Communicatief: men kan er algemene, specifieke of cartografische informatie (ligging van winkels, fietsroutes...) aan toevoegen
    * Permanent: een kaart wordt regelmatig gebruikt, en zelfs als ze niet gebruikt wordt, blijft de kaft zichtbaar als de kaart ergens wordt neergelegd
    * Doelgericht: een kaart, atlas of boek wordt als een kostbaar voorwerp beschouwd en wordt zorgvuldig bewaard door zijn eigenaar. De kaart met haar boodschap blijft dicht bij de beoogde persoon
Reclame

Reclame

De Rouck stelt een uitstekende communicatiedrager tot uw beschikking.

De cartografische producten zijn immers reclamedragers zoals kranten en tijdschriften, maar met een veel grotere impact van de boodschap, aangezien het product een veel langere levensduur heeft en ook veel vaker gebruikt wordt.

De Rouck heeft deze markt al sinds vele jaren ontwikkeld en onderscheidt op dit vlak twee segmenten:
    * de reclame voor “grote adverteerders” die op alle producten betrekking heeft
    * de specifieke reclame die de gespecialiseerde kaarten betreft (toerisme, moto, fiets, ...)

Contact

Voor bijkomende informatie, gelieve contact op te nemen met Patrick Letens (p.letens@derouckgeocart.com)