Disclaimer

De Rouck besteedt veel zorg aan het creëren van deze website. De Rouck garandeert evenwel niet de juistheid van de informatie. De gebruiker dient zich te realiseren dat de weergegeven informatie zonder voorafgaande kennisgeving kan gewijzigd worden. Daaruit volgt dat De Rouck elke aansprakelijkheid afwijst met betrekking tot de inhoud van de website of het gebruik dat daarvan kan gemaakt worden.

Auteursrecht

De opgemaakte teksten, de illustraties en andere elementen van deze website worden beschermd door het internationale auteursrecht. Iedere kopie, aanpassing, vertaling, schikking of verandering van het geheel of een deel van deze website, onder welke vorm en met welke middelen ook, hetzij elektronisch, mechanisch of anderszins, is strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht. Iedere inbreuk kan aanleiding geven tot burgerlijke of strafrechtelijke vervolging.

Merken

Gelieve te noteren dat een aantal benamingen, tekens en logo's die op deze website gebruikt worden (onder meer het logo en de benaming EscaPack), beschermde merken zijn.

Varia

Ieder geschil in verband met de website van De Rouck zal uitsluitend volgens de Belgische wetgeving geregeld worden. Enkel de hoven en rechtbanken van Nijvel zullen in geval van geschil bevoegd zijn.